Contact

Etisilk, S.A.

Camí de Salelles, s/n
Pol. Industrial Salelles
08253 Sant Salvador de Guardiola
Barcelona, Spain

T. (+34) 938 358 037

texsilk@texsilk.eu